gutarista
"►"     "◼"
Naša hymna

Či si malý a či si malá
nemala by ti cez víkend chýbať mama.
Leto voní, voda láka,
postavíme stan a pieskuliaka.
Bufety, butefy traste sa,
párky v rožku, aj hranolky dáme.
Vyjeme z vás zmrzliny, aj sladkosti,
veď nie je tu nik, kto by nás bonzol mame.

Tak poď s nami, je tu ďalší ročník,
zober svoje dieťa, aj to malé, čo nemá nočník
a pivo zvládne priniesť od bufetárky,
za slobodu a víkend bez pretvárky.

V bufetoch jeme čo nesmieme.
Prosím si 100 párkov a aj chlieb.
Zážitky nové prinesieme
zo stanovačky Ydykseb.

Zákazy nie sú, ani žiadne slzy,
len nesmieš byť na svojho otca drzý,
aby si mohol o rok stavať stany
s nami bez frfľania, či si veľký a či malý.
Bufety, butefy traste sa,
párky v rožku, aj hranolky dáme.
Vyjeme z vás zmrzliny, aj sladkosti,
veď nie je tu nik, kto by nás bonzol mame.

- solo -

Bufety, butefy traste sa,
párky v rožku, aj hranolky dáme.
Vyjeme z vás zmrzliny, aj sladkosti,
veď nie je tu nik, kto by nás bonzol mame.
Zobraz akordy

akordy